Castellbisbal

Les prioritats polítiques del pressupost

  • Actualitzat:
  • Creat:

El passat 28 de Novembre es va aprovar per part del govern municipal (AC-ICV i ERC) el Pressupost Municipal que prioritza l’augment de recursos destinats a la propaganda i privatitza serveis alhora que redueix a mínims la inversió.

Per un costat trobem que hi ha un increment de les partides de propaganda, publicitat, campanyes ni més ni menys que de 49.500 euros. Quina és la prioritat del govern? La propaganda a la gestió?

Per una altra banda la inversió es redueix en un 80% de 1.256.478 euros a 248.888,  es a dir, les millores dels espais públics, carrers, equipaments,.... No es pressuposta cap import rellevant i es deixa tot en mans del tancament pressupostari per incorporar inversió l’any vinent, esperem que els números surtin be, sinó Castellbisbal no tindrà inversió pública.

Un altre fet preocupant que trobem és la privatització de 2 serveis, en un context on molts ajuntaments estan realitzant o estudiant la possibilitat de remunicipalitzar serveis ja que el cost és superior i no per estar externalitat suposa un millor servei. Aquí fem lo contrari, privatitzen el manteniment del cementiri i la dinamització del comerç. Desconeixement si això suposarà una millora per la ciutadania, de moment suposa dedicar 15.000 euros més dels contribuents al manteniment del cementiri i de 52.500 euros en l’empresa que dinamitzarà a partir d’ara el comerç local, privatitzar és ser d’esquerres? o més aviat és lo contrari?

Tampoc estem d’acord en la reducció de 37.500 euros en formació ocupacional, la meitat del pressupost 2016, en la formació destinada a aturats i aturades del poble per facilitar les seves possibilitats de inserció al mercat laboral. Una de les principals eines dels municipis per lluitar contra l’atur a Castellbisbal, que ja s’ha acabat la crisis? Que ja no hi ha aturats al poble?

Una dada interessant ha estat el percentatge d’aportació a solidaritat i cooperació és del 0.6%, quan governàvem nosaltres anàvem fent un increment progressiu i AC deia que havíem de passar directament a l’1%, simplement apuntar que el que un demana quan està a l’oposició hauria de fer-se realitat quan es governa, al final acabeu fent el que criticàveu.

El PSC de Castellbisbal, des de la responsabilitat i la motivació de treballar pel poble ha realitzat 4 esmenes amb 4 propostes (teniu adjunt a la present noticia el detall de les esmenes presentades):

  • Línia d’ajuts per subvencionar el transport públic: Per joves fins a 25 anys que cursen estudis post obligatoris fora del municipi (fixe més part variable en funció ingressos unitat familiar).
  • Línia d’ajuts per joves emprenedors: L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts és de facilitar als joves emprenedors assumir el 50% del cost de la quota d’autònom durant el seu primer any d’activitat, ja que l’emprenedoria pot suposar una sortida al mercat laboral.
  • Recuperació de part de la reducció de la formació ocupacional: En l’actual context social i econòmic no considerem pertinent reduir l’assignació pressupostaria destinada a Formació Ocupacional a la meitat, per aquest motiu proposem recuperar en part la consignació de la partida per formar a les persones aturades del poble.
  • Prolongació L67 a Barcelona al mes d’agost: perllongar fins a Barcelona la línia existent L67 que a l’agost arriba fins a Molins de Rei en els horaris més adients per accedir a la feina, en aquest cas el regidor es va comprometre a estudiar la proposta.

La manera de finançar-ho no suposa cap increment ni retallada respecte al 2016, sinó amb els és amb els diners incrementats a les diferents partides pressupostaries del 2017 relacionades amb campanyes, publicacions,... així com l’increment de partida d’activitats de joventut (canviant el sentit lúdic i d’oci per serveis pel jovent).

 

Aquestes propostes van ser rebutjades, el govern prefereix mantenir els increments en propaganda que les propostes per joves, aturats i usuaris del bus urbà.

Fitxers adjunts: