Castellbisbal

Zona taronja, ara?

  • Actualizado:
  • Creado:

El govern municipal es fa seva la proposta que va fer el PSC abans de la licitació de la zona blava. Ara es viable? Ara és possible? Aleshores, perquè es va licitar la zona blava?

Al març del 2016 el grup municipal del PSC va fer la proposta de substituir la zona blava del poble per un model com els de “zona taronjaque hi havia a altres municipis, gratuït i que permetia la rotació de vehicles a les places d’aparcament, la proposta va ser rebutjada i es va licitar la zona blava incrementant el nombre de places regulades de pagament.

La proposta del PSC consistia en la re-municipalització del servei que permetia la regulació gratuïta pels usuaris dels aparcaments. Amb aquest model de gestió directe municipal del servei d’aparcament de les zones blaves, estava basat en la gratuïtat i les sancions.

Es plantejava un model econòmicament viable i desenvolupat per altres municipis de la comarca, on les parades de curta duració serien gratuïtes, suprimint l’actual sistema de tiquet, i únicament pagarien aquelles persones que fessin un mal ús del servei, és a dir, aquelles que estiguessin estacionades un temps superior al màxim raonable. Amb això, pels veïns i veïnes no suposaria un cost i alhora permet la rotació d’aparcaments que necessita el comerç local per fomentar l’accés dels seus clients. D’altra banda, la gestió municipal permetria la contractació de vigilants, ara anomenats agents cívics,  a través dels plans d’ocupació local, reduint l’atur i donant feina a persones dels col·lectius més vulnerables (aturats joves, o majors de 45 anys, per exemple).

A partir del 5 de Març Castellbisbal conviurà amb els 2 models el de pagament de zona blava i el zona taronja, gratuït pel veí i veïna, que és exactament el proposat pel PSC. Ens podem alegrar que en aquest cas no ens hagin ampliat el nombre de places de pagament, com es va fer a l’anterior licitació del govern d’Alternativa i ERC, i que 2 anys tard assumeixin com possible aquella proposta feta per una oposició constructiva, que pensa en el poble, pel PSC.

Entre pactes i resultats electorals el PSC no ha pogut mai decidir sobre aquest servei, ja que sempre s’ha licitat estant a l’oposició.

Ara arriba la zona taronja. Aquells que van menysprear la proposta per no veure-la viable avui demostren amb seus fets que si que ho era. Si hagués governat del PSC la zona blava seria tota gratuïta i permeten la rotació de places necessària pel comerç local. Amb el PSC tota la Zona blava seria Zona Taronja.